⁣AVISO LEGAL⁣

⁣ROGLES AVENTUR⁣A
C/ La Barca, 3
43750 Flix (Lleida)

⁣Reservas e información:⁣
977 410 049 rogles@rogles.org

AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Rogles Aventura informa que és titular del website www.rogles.org. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Rogles Aventura informa de les dades oficials de la societat: CIF B43860717, amb domicili social a ------. Oficina 3 i inscrita en el Registre Mercantil, en el tom ----, foli -, Secció -, full -----, inscripció 1, l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: rogles@rogles.org.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de Rogles Aventura confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per la pàgina de Rogles Aventura, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de Rogles Aventura proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website.

• La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios para ROGLES AVENTURA para el acceso a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web. También será responsable del uso que le dé a las claves de acceso que haya obtenido con la cumplimentación de los formularios mencionados.
• L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Rogles Aventura contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Rogles Aventura no es fa pas responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. Rogles Aventura declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Rogles Aventura no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

ROGLES AVENTURA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Rogles Aventura es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Rogles Aventura, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Flix.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

ROGLES AVENTURA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Rogles Aventura es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Rogles Aventura, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Flix.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rogles Aventura informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Rogles amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdúes parts.

Així mateix, Rogles Aventura informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: la Barca, 40-43.750 Flix - Tarragona Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a Rogles Aventura. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de Rogles Aventura.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE JURISDICCIÓ

ROGLES AVENTURA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i Rogles Aventura es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Rogles Aventura, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Flix.